Χαλδείας 43 / Ελληνικό 16777 / Αθήνα
Τηλ:210 96 04 062
Δημιουργικό

Ακόµα και για εσάς που έχετε ήδη καταλήξει σε µια ιδέα αλλά δεν γνωρίζετε πώς να την αποτυπώσετε, πώς να προχωρήσετε σε µακέτα, µην ανησυχείτε. Το δηµιουργικό τµήµα της PRISMA βρίσκεται στη διάθεσή σας για να διαµορφώσει για σας την ιδανική επιγραφή ή όποιο άλλο µέσο υπαίθριας διαφήµισης επιθυµείτε. Ο σύγχρονος εξοπλισµός και το εξειδικευµένο προσωπικό προσφέρουν λύση σε κάθε εικαστικό πρόβληµα καταλήγοντας πάντα στο καλύτερο αποτέλεσµα.